image
image
image
image
image
 
Gostivar
Beliçica 14
1230 Gostivar
Tel: +389 (0) 42 218 007
Fax: +389 (0) 42 218 008
Celular: +389 (0) 76 333 777

 

Tetovë
Vëllezërit Milladinov 174
1200 Tetovë
(përball xhamis së larme)
Tel:+389 (0) 44 330 300


 
Hamburg

Fahrstr.13
21107 Hamburg-Wilhelmsburg
Tel/Fax:+49 (0) 40 78 07 07 06
Hendy: +49 (0) 1 73 240 3506


 

Copyright © Nasir Tours 2013

Developed by: Bit Solutions